I Kunskapsprovet på Trafikverket

Den som skall göra sitt första kunskapsprov kommer att bli fotograferad på den plats där kunskapsprovet skall genomföras.
Tänk på att komma i god tid innan provet, ca: 30 minuter före provet startar.

För att kunna göra prov på Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling.

 

Kom till provet med bra kunskaper då ökar dina chanser att du blir godkänd.

Du kommer att få hålla på i 50 minuter och besvara 65 st frågor, därutöver får du besvara 5 st testfrågor som inte räknas in i själva provet. För att bli godkänd krävs minst 52 rätt.Kunskapsprovets innehåll:

  • Fordonskännedom och manövrering.

  • Miljö.

  • Trafiksäkerhet.

  • Trafikregler.

  • Personliga förutsättningar.