Inför körprovet på Trafikverket.

Förarprövaren kommer under provet att bedöma dina färdigheter inom dessa kompetensområden.

  • Fordonskännedom: Du kan göra säkerhetskontroll på fordonet och förstår vilka risker som är förknippade med att något i fordonet inte fungerar som det skall.
  • Manövrering: Du kan växla, styra, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt.
  • Miljö och sparsam körning: Du kan köra på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning.
  • Trafiksäkerhet och beteende: Du vet var och hur du skall titta i olika situationer, du vet varför du behöver göra det och visar att du kan anpassa din körning efter var du sett. Du förstår också vilka risker som kan uppkomma. Du kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler och kan samspela med andra trafikanter på ett bra sätt.

Med förarprövarens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov 45 minuter. 

Lycka till.